Πρόσκληση για μίσθωση οχήματος

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση οχήματος

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» με κωδικό GRC01/2017/0000000109 που υλοποιείται βάσει της από 25/04/2017 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την μίσθωση ενός (1) οχήματος 

Δείτε εδώ την πρόσκληση (.pdf)

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (.doc)