ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ RIS3 CRETE - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ RIS3 CRETE - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί επιχειρηματίες με καινοτόμες προτάσεις ή όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μία πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα στους τομείς του Τουρισμού Υπαίθρου και του Πολιτισμού, για συνάντηση διαβούλευσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 Crete που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.  Στόχος της συνάντησης είναι η αναζήτηση και η καταγραφή καινοτόμων ιδεών με δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των Κρητικών επιχειρήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση και στα επισυναπτόμενα αρχεία καθώς και στο τηλέφωνο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου 2810753300. 
Συνημμένα: