Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Αποτελέσματα προσλήψεων προσωπικού ΣΟΧ_2
Αποτελέσματα προσλήψεων προσωπικού ΣΟΧ_2 Εκτύπωση E-mail

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει τα αποτέλέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «CLLD/LEADER»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΘΕΣΗ   101 102  103  104  105  106  107  108  109 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ  Κ_101 -  Κ_103  Κ_104  Κ_105 Κ_106  Κ_107  Κ_108  Κ_109
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ  Α_101  Α_102  Α_103 -  Α_105  Α_106  Α_107  Α_108  Α_109

*Η θέση 102 δεν καλύφθηκε

** Η θέση 104 δεν έχει πίνακα απορριπτέων 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος