Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Προσλήψεις Προσωπικού ΣΟΧ
Προσλήψεις Προσωπικού ΣΟΧ Εκτύπωση E-mail
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη – ESTIA», διάρκειας έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Η Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων αρχίζει 15/03/2018 και ολοκληρώνεται στις 26/03/2018.
Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΘΕΣΗ 101 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος