Αρχική Σελίδα
Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος CLLD LEADER / LEADER ΑΛΙΕΙ Εκτύπωση E-mail
Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο αναμόρφωσης των τοπικών προγραμμάτων CLLD LEADER και CLLD LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου
Προς: Γραφεία Συμβούλων 

Θέμα: Αναμόρφωση τοπικών προγραμμάτων CLLD LEADER και CLLD LEADER Αλιείας

Αφού πραγματοποιήθηκε η κατανομή των πιστώσεων στα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) θα προχωρήσει στην αναμόρφωση των υποβληθέντων τοπικών προγραμμάτων με βάση τα οικονομικά δεδομένα της κατανομής. 


Ειδικότερα για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου (πολυταμειακό) το εγκεκριμένο ποσό δημοσίας δαπάνης των 11.050.000€ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης- ΕΓΤΑΑ (8.900.000€) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - ΕΤΘΑ (2.150.000€). Το συνολικό κόστος του προγράμματος πρόκειται να φτάσει τα 16.000.000€. Για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (μονοταμειακό) έχουν εγκριθεί άλλα 3.950.000€ από το ΕΤΘΑ με αναμενόμενο συνολικό κόστος 6.000.000€. Στον επισυναπτόμενο χάρτη μπορείτε να δείτε την περιοχή παρέμβασης των προαναφερόμενων προγραμμάτων.
Προκειμένου η αναμόρφωση των τοπικών προγραμμάτων να ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές ανάγκες της περιοχής μας, θα θέλαμε τη βοήθεια σας στην καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχετε ανιχνεύσει μέσω των επαφών με πελάτες και δυνητικούς επενδυτές. Γι’ αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε τον επισυναπτόμενο πίνακα, όπου θα αποτυπώνονται με συντομία οι επενδυτικές ιδέες των πελατών σας.
Πριν την υποβολή των αναμορφωμένων τοπικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα σας καλέσουμε σε τεχνική σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουμε τις προτάσεις μας και να ακούσουμε τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας. Θα σας παρακαλούσαμε για την αποστολή του επισυναπτόμενου πίνακα μέχρι και την Τέταρτη 15/2/2017
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Συνημμένα:

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος