Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Έγκριση τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER και LEADER Αλιείας
Έγκριση τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER και LEADER Αλιείας Εκτύπωση E-mail
Έγκριση τοπικών προγραμμάτων CLLD LEADER και CLLD LEADER Αλιείας. 
Σημαντικό μερίδιο από τα νέα προγράμματα CLLD LEADER παίρνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες της Κρήτης με πρώτη σε επίπεδο χώρας, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, της οποίας ενεκρίθησαν προγράμματα άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.     

Συνολικά πάνω  από 360 εκατ. ευρώ κατανέμονται σε 49 τοπικά προγράμματα, μετά την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίνονται τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 καθώς και για την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης για τα προγράμματα αυτά ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Προγράμματα τα οποία «θα αποτελέσουν την κατάλληλη ώθηση για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους οι δημιουργικοί άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου», όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.  
Για πρώτη φορά στο νέο CLLD/LEADER δόθηκε έμφαση στη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες με αξιοποίηση επιπλέον καθεστώτων ενίσχυσης για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Επίσης, για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ, διασφαλίζοντας την εξ ολοκλήρου κάλυψη του αγροτικών περιοχών της χώρας. 
Για το ΕΓΤΑΑ κατανέμονται στις Ομάδες Τοπικής Δράσης με την Υπουργική Απόφαση 290,1 εκατ. ευρώ από τα 322 εκατ. της σχετικής πρόσκλησης, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε δεύτερη φάση στη βάση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των τοπικών τους προγραμμάτων. Για το ΕΠΑΛΘ κατανέμονται 70,5 εκατ. ευρώ, περισσότερα από τα 55 εκατ. που ενδεικτικά αναφέρονταν στη πρόσκληση, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε. 
Η κατανομή των πιστώσεων έγινε στη λογική της απρόσκοπτης υλοποίησης των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και στη βάση των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο κριτηρίων που αφορούν στη βαθμολογία, το πληθυσμό και τη ρεαλιστικότητα των υποβληθέντων σχεδίων. 
Θα ακολουθήσει η αναμόρφωση των υποβληθέντων προγραμμάτων στα οικονομικά δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης για την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, σε μικρές βιοτεχνίες και οικοτεχνίες, σε επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και πολιτισμού, σε δράσεις καινοτομίας και συνέργειας καθώς και σε έργα δημόσιου χαρακτήρα στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον και ότι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου υλοποιεί το ένα από τα δύο τοπικά προγράμματα μονοταμειακής προσέγγισης ΕΤΘΑ στην χώρα. 
Στο πολυταμειακό πρόγραμμα το εγκεκριμένο ποσό των 11.050.000€ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (8.900.000€) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (2.150.000€), ενώ στο μονοταμειακό ΕΤΘΑ έχουν εγκριθεί άλλα 3.950.000€, συνολικά θα διαχειριστεί 15εκ.€ Δημόσια Δαπάνη και συνολικά τα ποσά θα ανέλθουν περίπου στα 25εκ.€. 
Το υψηλό ποσό κατανομής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας γεμίζει αισιοδοξία αλλά και ευθύνες για την ορθή διαχείριση και ένταξη ποιοτικών επενδύσεων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής μας. Η 25χρονη εμπειρία μας στη διαχείριση προγραμμάτων τύπου LEADER είναι η καλύτερη εγγύηση για την άμεση υλοποίηση αλλά και διεκδίκηση επιπλέον πόρων για τον τόπο μας. 
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους τοπικούς φορείς, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκετνρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και τον τοπικό πληθυσμό που συμμετείχαν στην διαβούλευση για την οριστικοποίηση των τοπικών της προγραμμάτων. 
Ιδιαίτερα ευχαριστεί το προσωπικό της καθώς και τους συνεργάτες που συμμετείχαν στη διαμόρφωση, στην κατάρτιση και στην υποβολή των προτάσεων. 
Σύντομα η Αναπτυξιακή Ηρακλείου θα ανακοινώσει τις οριστικές δράσεις των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν καθώς και την αναμενόμενη ημερομηνία  δημοσίευσης της πρόσκλησης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση από κάθε ενδιαφερόμενο.  
 
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος