Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις Προσωπικού ΣΟΧ Εκτύπωση E-mail
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη – ESTIA», διάρκειας έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Η Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων αρχίζει 15/03/2018 και ολοκληρώνεται στις 26/03/2018.
Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΘΕΣΗ 101 
 
Προμήθειες "Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη" Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ESTIA"
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA"  και για τις ανάγκες αυτού προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των σχετικών αγαθών προκειμένου να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους στις παρακάτω κατηγορίες προμηθειών: 
 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
1 ΧΑΛΙΑ 217/07.03.2017 Υπόδειγμα οικ. προσφοράς  15.03.2017, 14.30
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 218/07.03.2017 Υπόδειγμα οικ. προσφοράς  15.03.2017, 11.30
3 ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 219/07.03.2017     Υπόδειγμα οικ. προσφοράς      15.03.2017, 13.00
4 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. 220/07.03.2017 Υπόδειγμα οικ. προσφοράς  16.03.2017, 10.00
 
Συνοπτικός διαγωνισμός μίσωθσης οχημάτων Εκτύπωση E-mail
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει το με αρ. 11/04.01.2017 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ενοικίαση Οχημάτων»  στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA» 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 58.218,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (46.950,00€ +11.268,00€ ΦΠΑ 24% = 58.218,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18/1/2018 και ώρα 09:00 στα γραφεία της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:  Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 16:00
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 19 - 36 από 184
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος