Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση στο περίπτερο του Δικτύου “MEDEAT”
Θέμα: Πρόσκληση στο περίπτερο του Δικτύου “MEDEAT” – «Γαστρονομικές περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» στο πλαίσιο της 30ης Διεθνούς έκθεσης Philoxenia 2014.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ως συντονιστής εταίρος του δικτύου “Medeat” -«Γαστρονομικές περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» σας προσκαλεί να επισκεφθείτε το περίπτερο μας, Ν. 13 – stand 40-41, στη 30η Διεθνή έκθεση Philoxenia 2014. 

Διαβάστε περισσότερα...
 
Ανακοίνωση Νήσων Περίπλους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από φωτογράφους - εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων για συμμετοχή σε δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

Νήσων Περίπλους - Στεριές Θαλασσινών

"Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών"

 

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο "Βιωματική σύνδεση και γνωριμία των νέων με την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. Μια κοινωνία μέσα από τους αιώνες" και κωδικό MIS 453606
 
 
Διαγωνισμός "Μελέτη αγροδιατροφικών προϊόντων"
Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της «Δράσης 1» της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο - ΤΟΠΣΑ(Κωδ. ΟΠΣ: 376694)» προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας».