Αρχική Σελίδα
Ενημέρωση τροποποίησης ΚΥΑ Αγροτουρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 2986/25-11-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016) που αφορά στον  «Προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την υπ.αριθμ. 1886/4-6-2019 (ΦΕΚ 2157/Β/2019) ΚΥΑ.  Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις περιπτώσεις υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και Μεσαράς. 

Θεσμικό πλαίσιο CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου (σημείο 10)

Θεσμικό πλαίσιο CLLD/LEADER Μεσαράς (σημείο 10)

 
Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Τ.Π. CLLD/LEADER
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Π. CLLD/LEADER
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER N.Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς, μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από ΟΤΑ, τοπικούς φορείς, μελετητικά γραφεία και άλλους ενδιαφερόμενους αποφάσισαν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων: 
  • α. δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσο του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς
  • β. ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσο των Τ.Π. CLLD/LEADER N.Ηρακλείου και CLLD/LEADER Μεσαράς
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ  
 
Ενημερωτικές εκδηλώσεις CLLD / LEADER
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος