Αρχική Σελίδα
Συνάντηση Νήσων Περίπλους
 1η Συνάντηση Παραστατικών Τεχνών του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδος "Νήσων Περίπλους" στην Λημνο, Μαιος 2015
 
Προκήρυξη Νήσων Περίπλους
Τεύχος Προκήρυξης Mελέτης με τίτλο " «ΣΥΝΔΕΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»  του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδος «Νήσων Περίπλους». 
 
 
Ανακοίνωση Νήσων Περίπλους
Εικαστικές Δράσεις του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδος «Νήσων Περίπλους» στην Μυτιλήνη, Μάϊος 2015
Διαβάστε περισσότερα...
 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Leader
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνει την υπ.αριθμ. 6/6-5-2015 απόφασή της, που αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 27/02/2015).