Αρχική Σελίδα
Δελτίο Τύπου 7 Σημεία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
7 Σημεία: Δράσεις Πολιτισμού στις γειτονιές της Μυρτιάς 
«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ συντονίστρια του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιριών «Νήσων Περίπλους»  σε συνεργασία με το Μουσείο Ν. Καζαντζάκη και εικαστικές ομάδες της περιοχής μας, εστιάζει πιλοτικά σε μια πολιτιστική περιοχή και συγκεκριμένα σε ένα «πολιτιστικό χωριό» την Μυρτιά, το οποίο διαθέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο τον μεγάλο συγγραφέα και λογοτέχνη Ν. Καζαντζάκη. 
Διαβάστε περισσότερα...
 
Ανακοίνωση ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ (Εκπαιδευτικά προγράμματα)
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο: «Βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα επίσκεψης σε κτηνοτροφικές μονάδες», για το πρόγραμμα ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ. 

Η ΑΝΗ ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου: «Διοργάνωση έξι βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις κτηνοτροφικές διαδρομές της Κρήτης». Τα προγράμματα επίσκεψης θα οργανωθούν μέσα στο μήνα Νοέμβρη και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ως 30/11/2015. Αναλυτική περιγραφή του έργου και προδιαγραφές υλοποίησης βρίσκονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας πρόσκλησης.  


 
Ανακοίνωση ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ (Πινακίδες Πληροφόρησης)
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο: «Πινακίδες πληροφόρησης για τις διαδρομές κτηνοτροφικής Κρήτης», για το πρόγραμμα ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ. 

Η ΑΝΗ ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου: «Πινακίδες πληροφόρησης για τις διαδρομές κτηνοτροφικής Κρήτης». Οι πινακίδες θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε σημεία σταθμούς στις κτηνοτροφικές διαδρομές του δικτύου, μέσα στο μήνα Νοέμβρη και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ως 30/11/2015. Αναλυτική περιγραφή του έργου και προδιαγραφές υλοποίησης βρίσκονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας πρόσκλησης.  

 
Δελτίο Τύπου Νήσων Περίπλους
«AQUA-JAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η νησιωτική μουσική παράδοση»  
«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ